Ułatwienia dostępu

Od 1 sierpnia 2023 r. można składać w formie papierowej wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne na nowy okres świadczeniowy

Adam Szumowski

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia w formie papierowej można składać wnioski o:

• Świadczenia rodzinne,
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022.
Kryteria dochodowe:

• Świadczenia rodzinne przyznawane są jeżeli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty 674 zł netto miesięcznie lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest osoba z niepełnosprawnością.
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na nowy okres świadczeniowy jeżeli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty 1209 zł netto.

TERMINY WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENiA WYPŁACANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH

2023 08 16