Święta Święta Święta

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach z okazji Świąt Wielkanocnych
składa wszystkim mieszkańcom Kowar w ten czas radosny życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny.
Niech wszystkie troski będą daleko, a dobro płynie szeroką rzeką.

2022 04 14

Życzą Dyrektor i Pracownicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowarach