Dyżury pracownika ZUS - dla obywateli Ukrainy

Adam Szumowski

Informujemy, że w dniach 07 kwietnia oraz 20 kwietnia 2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Szkolna 2 w Kowarach w godzinach 11.00 – 15.00 (sala na parterze budynku), pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomoże przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenie 500 + przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy.

Aby złożyć wniosek obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą::
• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (UKR),
• adres mailowy osoby,
• polski numer telefonu,
• numer rachunku bankowego w Polsce.