„Rodzina 500+” – nowelizacja faktem

Adam Szumowski

Prezydent podpisał 21 października 2021 r. ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
Na mocy zmian od 2022 roku obsługą dobrze nam znanych świadczeń zajmie się nie jednostka samorządu terytorialnego (Ośrodki Pomocy Społecznej) a Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Dotychczasowa forma realizacji świadczenia również się zmieni. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawców numer rachunku bankowego.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Począwszy od niej ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia. Od 1 lutego 2022 r. przyjmować będzie również wnioski na kolejne okresy świadczeniowe.
Wypłatą świadczeń przyznanych przed wskazaną datą zajmować się będą gminy (nie dłużej niż do 31 maja 2022 r.).
Źródło:
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,74,pazdziernik-2021-r.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-programie-rodzina-500-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe