Dodatki mieszkaniowe z mocą wsteczną

Adam Szumowski

W związku z realizacją ustawy z dnia 2 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz 1842 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do marca 2021r. włącznie , wypłacono dodatki mieszkaniowe z mocą wsteczną na kwotę 6.445,47 zł w tym dla mieszkańców zasobów komunalnych na kwotę 4.998,01 zł wraz z ryczałtami na opał.