KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Adam Szumowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.
1) Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach z siedzibą w Kowarach, adres : ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowarach.
2) W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tradycyjną pocztą mailową lub osobiście w siedzibie Administratora.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie art. 108 a ustawy Prawo Oświatowe oraz art. 22 ² Kodeksu Pracy.
4) Monitoringiem objęto teren wokół budynku MOPS, główne wejście oraz hol.
5) Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym.
7) Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;
a) dostępu do danych osobowych ( w tym danych swojego dziecka),
b) prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8) Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.