Ułatwienia dostępu

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Adam Szumowski

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
Ustawa powołuje nowy rodzaj świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego, który będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe tj.

  • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2500 zł
  • oraz dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Ustawa stanowi formę wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

W przypadku przekroczenia wskazanego kryterium w dalszym ciągu możliwa jest wypłata świadczenia dzięki zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej wskazanej kwoty świadczenie nie będzie już wypłacane.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami świadczenia:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2024-r,86884