Ułatwienia dostępu

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Adam Szumowski

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana nowelizacja zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie, tj. o 100%.

Proponuje się, aby ww. wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r.

Nowelizacja ma stanowić wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażanym przez rodziny z dziećmi, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów.
więcej