Ułatwienia dostępu

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Adam Szumowski

Miesjki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

2024 03 28

KWOTA DOFINANSOWANIA: 96 445,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 96 445,00 zł