Ułatwienia dostępu

Dodatek osłonowy w 2024 r. – rozporządzenie z nowym wzorem wniosku podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska

Adam Szumowski

Minister Klimatu i Środowiska 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.
Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59