Ułatwienia dostępu

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH DLA UCZESTNIKÓW W EDUKACYJNYM KLUBIE SENIORA W KOWARACH

Adam Szumowski

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach serdecznie zaprasza Seniorów zamieszkujących Gminę Kowary do uczestnictwa w Edukacyjnym Klubie Seniora.
Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach oferuje 20 miejsc dla osób starszych, powyżej 60 r.ż.
Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach znajduje się przy ul. Szkolnej 1 w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Klub funkcjonuje 20 godzin tygodniowo - zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Zajęcia Klubu odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 13:00

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Zamkowa 5 od poniedziałku do środy w godzinach 7.00-15.00, czwartki w godzinach 7.00-16.00, piątki w godzinach 7.00-14.00 celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych lub o przekazanie telefoniczne zgłoszenia o chęci uczestnictwa w Klubie na nr tel. 757182113 lub 697917193.