Ułatwienia dostępu

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH DLA UCZESTNIKÓW W EDUKACYJNYM KLUBIE SENIORA W KOWARACH

Adam Szumowski

Edukacyjny Klub Seniora w Kowarach
serdecznie zaprasza Seniorów powyżej 60 r. ż. zamieszkujących Gminę Kowary do uczestnictwa w Klubie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Zamkowa 5 od poniedziałku do środy w godzinach 7.00-15.00, czwartki w godznach 7.00-16.00, piątki w godzinach 7.00-14.00 celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych lub o przekazanie telefoniczne zgłoszenia o chęci uczestnictwa w Klubie na nr tel. 757182113 lub 697917193.