Ułatwienia dostępu

Informacje Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Adam Szumowski

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy poinformować, że po miesięcznej przerwie, od 1 lutego br. wznawiamy działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt będzie czynny w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK – dyżur psychologa w godz. 15.00 – 19.00
15.00 – 17.00 pomoc psychologiczna indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
17.00 – 19.00 grupa wsparcia dla osób uzależnionych
WTOREK – dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w godz. 13.00 – 18.00
13.00 – 16.00 prowadzenie rozmów motywujących indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin
16.00 – 18.00 grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych
ŚRODA – dyżur psychologa w godz. 15.30 – 17.00
15.30 – 17.00 grupa wstępna dla osób uzależnionych od alkoholu
CZWARTEK – dyżur psychologa w godz. 10.00 – 12.00
10.00 – 12.00 pomoc psychologiczna indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Niezmienny pozostaje:
nr telefonu do Punktu tj. 509 469 259
adres: ul. Zamkowa 5 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Podobnie jak w latach poprzednich, Punkt świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców Kowar. Zmianie uległy natomiast formy dostępnej pomocy. Oprócz psychologa – Pana Mateusza Bilczaka, w Puncie dostępny będzie również specjalista psychoterapii uzależnień – Pani Beata Kawka-Jurkiewicz.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w Punkcie nie prowadzi się psychoterapii osób uzależnionych, gdyż takie świadczenia udzielane są tylko i wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Zadaniem osób pracujących w Puncie jest motywowanie osób borykających się z problemami uzależnień do podjęcia leczenia w placówkach leczenia uzależnień oraz udzielenie im wsparcia po zakończonym procesie terapii.

Niezależnie od wsparcia oferowanego przez Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, nasi mieszkańcy mogą korzystać z usług oferowanych przez Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego, które uruchomiło w Kowarach Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Wszelkie informacje dot. godzin pracy i dostępnej oferty znajdują się na stronie www.sczp.eu