Ułatwienia dostępu

Informujemy,że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres od 01.01.2023r. do 31.04.2023r. Należy składać w terminie do 20.01.2023r.

Adam Szumowski

Szanowni Mieszkańcy Kowar można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla po 1 stycznia 2023r.

UWAGA!
Wnioski przyjmowane będą do 20 stycznia 2023 r., ( piątek ).

Wniosek można złożyć:
– pisemnie w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 lub w Urzędzie Miejskim w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 na parterze ;
– lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP MOPS: /Mops-Kowary/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku należy dokonać płatności na specjalne konto „węglowe” Gminy Miejskiej Kowary nr: 11 1020 5226 0000 6002 0777 2975.
Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach po odbiór zaświadczenia, na podstawie którego odbierzecie Państwo węgiel ze składu. Nr tel. do kontaktu w MOPS w spr. zaświadczeń:
518 371 798, 75 718 21 13,

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie uprawniony do zakupu zwiększonego w roku 2023, powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony łącznie w sezonie grzewczym 2022/2023

Wniosek do pobrania: pobierz
Wnioski można również odebrać w urzędzie _BOK pok. nr 1 oraz w MOPS w Kowarach.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska