Ułatwienia dostępu

Preferencyjny zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Adam Szumowski

Szanowni Mieszkańcy Kowar uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kowary przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Punkty wyznaczone do odbioru węgla dla mieszkańców Kowar to:

  • Skład opału Zygmunt Wesołowski, ul. Jeleniogórska 21 D, 58-530 Kowary, nr tel. 692 340 256, 75 761 30 30
  • Skład opału SIMAR, ul. Kościuszki 142, 58-533 Kostrzyca, nr tel.507-761-908; 507-968-937

Koszt 1 tony węgla wynosi 1800,- zł brutto (cena nie zawiera kosztu dowozu węgla ze składu opału do miejsca zamieszkania kupującego).

Aby odebrać węgiel ze składu należy wcześniej złożyć wniosek :

  • pisemnie w:
    Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 lub w Urzędzie Miejskim w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 na parterze ;
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP MOPS: /Mops-Kowary/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego), a następnie, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, dokonać płatności na specjalne konto „węglowe” Gminy Miejskiej Kowary nr: 11 1020 5226 0000 6002 0777 2975.

Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach po odbiór zaświadczenia, na podstawie którego odbierzecie Państwo węgiel ze składu. Nr tel. do kontaktu w MOPS w spr. zaświadczeń 75 718 21 13
O dostępności węgla będziemy informować niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Polskiej Grupy Górniczej, na stronie www.kowary.pl, facebook’u oraz telefonicznie. Można również kontaktować się z ww. składami opału.

Wniosek można pobrać ze strony www.kowary.pl

Wnioski można również odebrać w urzędzie oraz MOPS w Kowarach.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska