Ułatwienia dostępu

Dodatek węglowy

Adam Szumowski

Dnia 12.08.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692).

Podstawowe informacje:

Komu przysługuje?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii –przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie przysługuje?
Dodatek węglowy nie przesługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Kwota dodatku:
Dodatek węglowy wynosi 3000 zł wypłacany jednorazowo
Ostateczny termin składania wniosków:
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

pobierz - Wniosek

pobierz - inforamcja jak wypełnić wniosek

pobierz - klauzula RODO

UWAGA !!!!!
Rekomendujemy telefoniczny lub elektroniczny kontakt z urzędnikami w celu uzyskania informacji dot. dodatku węglowego, osobiste wizyty w Urzędzie w celu złożnia wniosku o wyplatę dodatku węglowego należy wcześniej umówić telefonicznie, w celu uniknięcia skupisk ludzi przed i w Urzędzie pod numerem telefonu 697 916 193 lub 757182113 wew. 35