Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r.

Adam Szumowski

W dniu 8 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim (M.P.2021 r., poz. 1021) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022. Od stycznia 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2119,00 zł miesięcznie.

Co do zasady zgodnie z art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji 1 stycznia danego roku. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. W 2022 r. minimalna pensja będzie wynosić 3010 zł, co oznacza, że będzie o 7,5 proc. wyższa niż w br. (2800 zł). W efekcie o 7,5 proc. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które w tym roku wynosi 1971 zł, a w przyszłym będzie to 2119 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach z urzędu zacznie wypłacać wszystkim uprawnionym wyższe kwoty – nie potrzeba składać nowych wniosków.
pobierz