Informacja dla rodziców dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych w Kowarach

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że rodzice, których dzieci dojeżdżają do szkół podstawowych w Kowarach, komunikacją miejską, mogą się zwrócić do tut. MOPS o udzielenie wsparcia finansowego na zakup biletu miesięcznego. Dział Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka udzieli wsparcia każdemu kto spełnia kryterium dochodowe tj.: 528 zł na osobę w rodzinie.
Serdecznie zapraszamy