Poszukiwany opiekun prawny

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoby zainteresowne prosimy o kontakt pod numerem telefonu 757182113 w terminie do 12-08-2021r.