Informacja - Dobry start” 300+

Adam Szumowski

3 sierpnia od godz. 12 do godz. 15.00 w Urzędzie Pocztowym w Kowarach odbędzie się dyżur pracownika ZUS nt. programu „Dobry start” tzw. 300+
W ramach dyżuru będzie możliwość założenia profilu na Portalu Usług Elektronicznych ZUS, złożenia wniosek

plakat Dobry Start 2b.