Ułatwienia dostępu

„Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy

Adam Szumowski

Z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”.
Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.
Jak złożyć wniosek o 500+?

Wnioski można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej – za pomocą portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Uwaga!
Ważna informacja dla rodziców i opiekunów jest taka, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Dlatego ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, nie powinni zwlekać.