Świadczenie wychowawcze 500 +

Adam Szumowski

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + można składać od:

• 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną - wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i empatia
• 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną – można przyjść osobiście złożyć w wniosek w MOPS w Kowarach bądź można wysłać dokumenty przez Pocztę Polską.

TERMINY WYPŁAT 500 PLUS 2021
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY

 • do 30 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021
 • od 1 maja do 31 maja 2021 do 31 lipca 2021
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 do 30 września 2021
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 do 31 października 2021

Komu przysługuje świadczenie 500 plus?

Przypomnijmy, świadczenie wychowawcze można otrzymać na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O świadczenie wychowawcze 500 + mogą wystąpić i mogą pobierać:• matka lub ojciec dziecka,

 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.
  Jest jednak kilka sytuacji, gdy świadczenie 500 + nie przysługuje małoletniemu. To między innymi sytuacje, gdy:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • dziecku przysługuję świadczenie o podobnym charakterze za granicą.