Ułatwienia dostępu

Zaproszenia do złożenia ofert "SUO dla Dziecka"

Adam Szumowski

pobierz - Trening Umiejętności Społecznych— 5 godzin tygodniowo, (1 godz. terapii = 45 minut)

pobierz - Treningu Umiejętności Społecznych— 5 godzin tygodniowo, (lgodz. terapii = 45 minut) oraz Terapii Neurtaktylnej we S. Masgutovej — 10 godzin tygodniowo ( lgodz. terapii = 45 minut)