Wytyczne dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Adam Szumowski
  • Kontakt osobisty Klienta z Pracownikiem MOPS Kowary jest możliwy tylko po telefonicznym lub e mailowym umówieniu.
  • Wizyty osobiste odbywają się wyłącznie w holu Ośrodka, przy specjalnie przygotowanym stanowisku.
  • Przed wejściem do Ośrodka Klient ma mierzoną temperaturę ciała, dezynfekcja rąk oraz zostaje Jego dane wpisywane są do ewidencji Osób wchodzących do Ośrodka.
  • Osoba u której stwierdzono wyraźne oznaki choroby, takie jak: temperatura ciała powyżej 38 °C, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie zostanie wpuszczona na teren Ośrodka. Osoba taka ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ’u lub SANEPIDEM oraz stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  • Od Osób wchodzących do Ośrodka wymagane jest posiadanie maski ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych.
  • W sytuacji zetknięcia się z innymi Osobami przed Ośrodkiem, konieczne jest zachowanie 2 metrowej odległości.

Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń, mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałania zagrożeniu.