Informacja

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach informuje, że w związku z epidemią wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zostało utworzone dla osób bezdomnych z Gminy Kowary ,, miejsce noclegowe”.  Pobyt w ,,miejscu noclegowym”  ma charakter doraźny i tylko w sytuacji, gdy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze odmówi przyjęcia osoby bezdomnej nie z jego winy.
Bezwzględnym warunkiem skorzystania z ,,miejsca noclegowego” będzie zaakceptowanie i przestrzeganie jego regulaminu.