Ważny komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

Adam Szumowski

Z uwagi na realne zagrożenie związane z zakażeniem COVID-19 (koronawirus), w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa:
• Osoby chcące załatwić sprawę w ww. ośrodku będą wpuszczane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
• Wnioski będą przyjmowane przy wejściu do Ośrodka.
• Osoby chcące odebrać zasiłek w kasie Ośrodka będą wpuszczane pojedynczo.
• Jeżeli jest to możliwe prosimy o załatwianie spraw w formie telefonicznej bądź przez profil na EPUAPie.
• Decyzje będą wysyłane drogą pocztową.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY