Get Adobe Flash player

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. załącznik

 

Dobry kurs na sukces - akty prawne i formularze


załącznik nr 1 - Zarządzenie nr 1/POKL/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 04 stycznia 2013 r.


załącznik nr 2 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w latach 2013-2014

 

załącznik nr 3 - Zgłoszenie dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie

 

załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.

 

załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika Projektu.


załącznik nr 6 - Karta danych osobowych Uczestnika Projektu.


załącznik nr 7 - Kontrakt socjalny.

 

załącznik nr 8 - Ankieta dla Kandydatów do uczestnictwa w Projekcie

 

Powyższe pliki zostały zamieszczone w formacie PDF. Jeśli nie otwierają się poprawnie pobierz bezpłatnie aktualne oprogramowanie AdobeReader  (link)

 

eu1 

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach