Get Adobe Flash player

Informacje ogólne

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w bieżącym roku kontynuuje realizację projektu  systemowego w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”.

 

Projekt jest realizowany od stycznia 2013r. do grudnia 2014r i zakłada dwa odrębne nabory Uczestników w każdym roku realizacji. Cele Projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2010 – 2017.
Celem głównym  jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Kowary, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Na rok 2014 proponujemy  m.in.

  • szkolenia zawodowe: „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi” oraz „Techniki prac remontowo - wykończeniowych  w budownictwie”
  • kurs „Prawo Jazdy kat. B”
  • możliwość wykonywania  prac społecznie użytecznych

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.


Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia warunki określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w latach 2013 – 2014. (załącznik) w tym m.in.:

  • mieszka na terenie miasta Kowary,
  • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej,
  • figuruje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jako osoba  bezrobotna,
  • nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym przez EFS

Rekrutacja: 

W ramach tegorocznej edycji Projektu zaplanowano:
Spotkanie Informacyjne – w dniu 27.02.2014r. (czwartek) o godz. 10:00, mające na celu przybliżenie potencjalnym kandydatom ogólnych informacji dot. Projektu i realizowanych w nim działań.
Spotkanie Rekrutacyjne – w dniu 03.03.2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00, podczas którego, kandydaci, oprócz uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad udziału w Projekcie, wypełnią ankiety rekrutacyjne, na podstawie których nastąpi wybór uczestników do tegorocznej edycji.
Miejsce spotkań - siedziba  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, przy ul. Zamkowej 5. (Sala Konferencyjna). Szczegóły na zamieszczonym obok plakacie.


Nie wahaj się!
Już dziś wybierz „Dobry kurs na sukces”. 

 

 eu1 

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Zespół Projektowy i kontakt

Koordynator Projektu - Irena Kawałek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Księgowy Projektu - Danuta Żurowska
Pracownik socjalny ds. Projektu - Tomasz Przybyszewski

Biuro Projektu – pok. nr 4
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38, tel kom. 607 724 952
Rozkład czasu pracy pracownika socjalnego ds. Projektu: 7:15 - 15:15, w tym praca w terenie: 11:00 - 14:00.
Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach