Get Adobe Flash player

Dobry kurs na sukces

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - pobierz

 

Dobry kurs na sukces - akty prawne i formularze
Zarządzenie nr 1/POKL/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 04 stycznia 2013 r. - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w latach 2013-2014 - pobierz
Zgłoszenie dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie  - pobierz

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. - pobierz
Oświadczenie Uczestnika Projektu. - pobierz
Karta danych osobowych Uczestnika Projektu. - pobierz
Kontrakt socjalny. - pobierz
Ankieta dla Kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - pobierz


Powyższe pliki zostały zamieszczone w formacie PDF. Jeśli nie otwierają się poprawnie pobierz bezpłatnie aktualne oprogramowanie AdobeReader 

 

 

eu1

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach