Get Adobe Flash player

Konferencja podsumowująca Projekt

Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Projektu odbyło się w dniu 17.12.2012r. Podczas konferencji koordynator Projektu – Pani  Irena Kawałek podsumowała dotychczasowe efekty realizowanych działań oraz przedstawiła plany odnoszące się do kolejnej edycji „Dobrego kursu na sukces”. Uczestnikom Projektu gratulujemy ukończonych warsztatów oraz szkoleń i życzymy aby nabyte kwalifikacje szybko przełożyły się na sukces zawodowy.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w przyszłorocznej edycji Projektu zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury w siedzibie MOPS Kowary, pok. nr 4 (Biuro Projektu).

Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty przeprowadzono w terminie 26.11.2012r. - 30.11.2012r. Uczestnicy podczas indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi uzyskali informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz możliwości związanych z uzyskaniem dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej. W toku zajęć opracowano także indywidualne ścieżki powrotu na rynek pracy, uwzględniając kwalifikacje i umiejętności nabyte przez Uczestników w trakcie Projektu.

Prawo jazdy kat. B

Realizację kursu rozpoczęliśmy w dniu 08.08.2012r. W części teoretycznej Uczestnicy Projektu poznali przepisy dotyczące ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe oraz zasady bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Nabyta podczas zajęć wiedza była przydatna w drugiej części kursu. Praktyczna nauka jazdy odbywała się na drogach Jeleniej Góry oraz okolic. Zajęcia zakończyły się w dniu 31.10.2012r. egzaminem wewnętrznym oraz wystawieniem dokumentacji do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie został wyznaczony termin na egzamin państwowy. Trzymamy kciuki za wszystkich Uczestników.

Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie.

Szkolenie zawodowe odbyło się w terminie 28.06.2012r. – 19.07.2012r. W części teoretycznej Uczestnicy zapoznali się z zasadami dot. zachowania bezpieczeństwa podczas prac remontowo-wykończeniowych. poznali materiały budowlane, ich właściwości i zastosowane w różnych typach prac murarskich i posadzkarskich. W ramach zajęć praktycznych dokonano odnowy pomieszczeń w przyziemiu tut. Ośrodka, które posłużą do realizacji pomocy w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD).

Kowarska Giełda Zagrosikowa

W dniu 30.06.2012r. odbyła się III edycja Kowarskiej Giełdy Zagrosikowej.  Przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można było sprzedawać, wymieniać,  kupować lub po prostu odpocząć i atrakcyjnie spędzić czas z całą rodziną. Nie zabrakło licznych konkursów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży. Giełda była dla nas także doskonałą okazją do promocji projektu pn. „Dobry kurs na sukces”. Wspólnie z uczestnikami rozdawaliśmy ulotki na temat realizowanego projektu i zachęcaliśmy do udziału w przyszłorocznej edycji.

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Szkolenie zawodowe trwało od 09.05.2012r. do 06.06.2012r. Pierwsza cześć zajęć miała charakter teoretyczny i odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach. Uczestnicy w toku szkolenia uzyskali wiedzę z zakresu fizycznych i psychologicznych aspektów starzenia się oraz zadań, umiejętności i metod pracy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Druga część szkolenia została zorganizowana w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach. Podczas tego etapu Uczestnicy mieli okazję zastosować nabytą wiedzę w praktyce, zyskując przy tym cenne doświadczenia oraz sympatię mieszkanek Domu.

Forum wymiany doświadczeń we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt pn. „Dobry kurs na sukces” został wyróżniony i był prezentowany w ramach tzw. „dobrych praktyk” obok projektów realizowanych przez MOPS Wrocław oraz PCPR Zgorzelec. Opis prowadzonych przez nas działań odbył się podczas organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu „Forum wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami, kierownikami i dyrektorami projektów OPS/PCPR” w dniu 17.05.2012r. w Hotelu "Duet" we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 47-48. Prezentację przedstawił  Pan Tomasz Przybyszewski - pracownik socjalny ds. projektu w MOPS Kowary. prezentacja - 1 , 2

Warsztaty readaptacyjne

Zajęcia miały charakter wyjazdowy i trwały dwa dni (19-20.04.2012r.) Tematyka warsztatów oraz odpowiednio dobrane przez psychologa zestawy ćwiczeń sprzyjały integracji grupy, wzmocniły motywację Uczestników, dodały pewności siebie oraz energii do dalszych działań. Doskonałą okazją do wymiany doświadczeń była kolacja grillowa połączona z nauką gry na bębnach.

Rekrutacja do projektu

Od 01.03.2012r. prowadziliśmy spotkania rekrutacyjne do tegorocznej edycji „Dobrego kursu na sukces”. Kandydaci mogli uzyskać pełną informację o zasadach naboru - w Biurze Projektu, za pośrednictwem strony internetowej jak również czytając plakaty i ulotki rozmieszczone w siedzibie Ośrodka oraz Urzędu Miejskiego w Kowarach. Ostatecznie do udziału w Projekcie zakwalifikowano 11 osób, z którymi w dniu 02.04.2012r. została podpisana dokumentacja projektowa. Na wszystkich Uczestników czekają atrakcyjne warsztaty, szkolenia i kursy.

eu1

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach