Get Adobe Flash player

dokumenty dot. projektu 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

  • (plik) - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dobry kurs na sukces - akty prawne i formularze

  • (plik) - Zarządzenie nr 1/POKL/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (z dnia 05 stycznia 2012 r.
  • (plik) - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w 2012 roku.
  • (plik) - Zgłoszenie dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie
  • (plik) - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.
  • (plik) - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • (plik) - Karta danych osobowych Uczestnika Projektu.
  • (plik) - Kontrakt socjalny.
  • (plik) - Ankieta dla Kandydatów do uczestnictwa w Projekcie

 

Powyższe pliki zostały zamieszczone w formacie PDF. Jeśli nie otwierają się poprawnie pobierz bezpłatnie aktualne oprogramowanie AdobeReader (link)

 

 

eu1

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach