Get Adobe Flash player

Dobry kurs na sukces

Informacje ogólne:

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach przystąpił do realizacji drugiej edycji projektu systemowego w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”.
Tegoroczna edycja Projektu jest realizowana od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. Cele Projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2010 – 2017.
Celem głównym jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Kowary, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


Na rok 2012 proponujemy następujące działania:

 1. wyjazdowe warsztaty readaptacyjne, podczas których oprócz zajęć warsztatowych prowadzonych przez psychologa odbędą się zajęcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym i turystycznym,
 2. realizację:
  - szkolenia zawodowego pn. „Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”
  - szkolenia zawodowego pn. „Techniki prac remontowo wykończeniowych w budownictwie”
  - kursu „Prawo Jazdy kat. B”
 3. indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy


Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia warunki określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w 2012 roku. regulamin w tym m.in.:

 • mieszka na terenie miasta Kowary,
 • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • figuruje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jako osoba bezrobotna,
 • nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym przez EFS

Rekrutacja:


Spotkanie rekrutacyjne do tegorocznej edycji Projektu zostało ustalone na dzień 01.03.2012r., o godz. 11:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, przy ul. Zamkowej 5. (Sala Konferencyjna). Szczegóły na zamieszczonym obok plakacie.

 

 

 

 

 

Ankiety dot. przyszłorocznej edycji Projektu:


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przyszłorocznej edycji Projektu zachęcamy już teraz do wypełnienia ankiet dotyczących tematyki szkoleń i kursów na rok 2013.
Jeżeli jednocześnie:

 • mieszkasz w Kowarach,
 • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez tut. Ośrodek,
 • jesteś osobą bezrobotną

  i jesteś zainteresowana/y:
 • udziałem w bezpłatnych szkoleniach zawodowych,
 • nauczeniem się nowych technik poszukiwania pracy,
 • skorzystaniem z porad psychologa oraz doradcy zawodowego

Koniecznie zgłoś się i wypełnij ankietę - Twoja opinia pozwoli nam optymalnie dobrać ofertę szkoleniową do przyszłorocznej edycji Projektu.

Ankiety oraz pełna informacja dot. Projektu są dostępne w siedzibie tut. Ośrodka, pok. nr 4 (Biuro Projektu). Zapraszamy!
Informacje o terminach rekrutacji do przyszłorocznej edycji projektu zostaną zamieszczone w 2013 r. w siedzibie tut. Ośrodka w formie plakatów i ulotek oraz na stronie internetowej www.mopskowary.pl w zakładce Projekty EFS / Projekt 2013

Nie wahaj się!
Już dziś wybierz „Dobry kurs na sukces”.

eu1

Zakładka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Projektowy i kontakt

Koordynator Projektu - Irena Kawałek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Księgowy Projektu - Danuta Żurowska
Pracownik socjalny ds. Projektu - Tomasz Przybyszewski

Biuro Projektu – pok. nr 4
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38, tel kom. 607 724 952
Rozkład czasu pracy pracownika socjalnego ds. Projektu: 7:15 - 15:15, w tym praca w terenie: 11:00 - 14:00.
Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach