INFORMACJA

Adam Szumowski

17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach będzie nieczynny.
Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Adam Szumowski

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 i składaniem wniosków o przyznanie: świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, dobrego startu (300+) konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na termin i godzinę wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach. Jest to niezbędne w związku z panującą epidemią COVID 19.

Każda osoba ma obowiązek posiadać maseczkę i własny długopis. Osoby nie stosujące się do zasad sanitarnych NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!!!!!!
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze (500+) zostało przyznane do maja 2021 roku.

W celu umówienia się do Działu Świadczeń Rodzinnych należy zadzwonić:

- 75 718 21 13 wewn. 35
- 697 916 193

 

Uwaga!!! Zmiany w ustawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+

Adam Szumowski

yższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej.
– Wsparcie rodzin jest dla nas absolutnym priorytetem. Oprócz gwarancji wypłaty takich świadczeń jak „500+” czy „Dobry start”, podejmujemy dodatkowe działania wspierające rodziny w czasie epidemii koronawirusa. Dotyczy to m.in. funduszu alimentacyjnego – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

500 ulotka 2021

Kryterium dochodowe w górę

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się przygotowane przez MRPiPS zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Zaproponowaliśmy podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do wysokości 900 zł. To o 100 zł więcej niż obecnie. Dzięki temu większa liczba rodzin i dzieci otrzyma wsparcie – mówi minister Marlena Maląg.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Obok podwyższenia kryterium dochodowego Ministerstwo Rodziny zaproponowało także, by przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2020 r.
- Dzięki tym rozwiązaniom w szczególności podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będzie skutkować utratą świadczeń z funduszu alimentacyjnego – tłumaczy szefowa MRPiPS.

Obniżenie wynagrodzenia jak utrata dochodu

Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.
Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej.
– Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu) – wyjaśnia minister Marlena Maląg.
Wspomniane przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych, w szczególności zasiłków rodzinnych na dzieci.

Żródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/alimenty-w-dobie-koronawirusa-zmiany-w-funduszu-alimentacyjnym

ANKIETA

Adam Szumowski

W RAMACH DIAGNOZY LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOWARY rok 2020

Szanowni Kowarzanie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach, we współpracy z Urzędem Miasta oraz innymi kowarskimi instytucjami, rozpoczęły prace nad tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kowary.
Strategia to dokument, który stanowi plan długofalowych działań prowadzących do polepszenia warunków społecznych w Kowarach. Abyśmy mogli najlepiej przysłużyć się Mieszkańcom i trafnie określić cele oraz zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Kowar.
Poniżej zamieszczamy anonimową ankietę dotyczącą różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania.

Link do ankiety -  ankieta

300 zł na wyprawkę szkolną. 1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”

Adam Szumowski

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych
Jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać zarówno drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) – od 1 sierpnia, jak i szybko i wygodnie drogą elektroniczną – już od 1 lipca.
Lista banków uczestniczących w programie:
• Alior Bank S.A.
• PKO Bank Polski S.A./Inteligo
• Bank Pocztowy S.A.
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
• BNP Paribas Bank Polska S.A.
• Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Getin Noble Bank S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• mBank S.A.
• Bank Millennium S.A.
• Nest Bank S.A.
• Bank Pekao S.A.
• SGB-Bank S.A.

W dobie epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. To m.in.
bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS