Rodzina 500+

Adam Szumowski

W związku z otrzymaną informacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o opóźnieniu w przekazywaniu środków finansowych na realizację wypłaty Świadczeń Wychowawczych 500+ informujemy, że w miesiącach: listopad 2019 oraz grudzień 2019 wypłata świadczeń nastąpi w terminach:
- 28 listopad 2019
- 19 grudzień 2019.

Przypominamy o szkoleniu pt. “Rodzic w internecie”

Adam Szumowski

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, którzy ukończyli 25 rok życia, na bezpłatne szkolenia pn. „Rodzic w internecie”. Szkolenia odbędą się w dniach 19 i 20 listopada 2019r. W trakcie szkolenia dowiecie się jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie i jak skutecznie im zapobiegać. więcej

Komunikat w sprawie 500+

Adam Szumowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach zaprasza w dniu 18 października 2019 o godz. 13:00 Mieszkańców Kowar na spotkanie informacyjne z pracownikiem ZUS’u w sprawie możliwości ubiegania się o 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.

Dyrektor MOPS Kowary

 

 

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2019 , Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2020

Adam Szumowski

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje – niezależnie od dochodu rodziny – niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz osobom powyżej 75. roku życia, o ile nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego.
od 1 listopada br. wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Wynosi on aktualnie 215,84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem. Ważne jest, aby niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia. Obecnie wskazane świadczenie wynosi 1583 zł miesięcznie i jest przyznawane niezależnie od dochodów. Kwota świadczenia jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.
Tym samym od 1 stycznia 2020 r. świadczenie to wzrośnie do 1830 zł miesięcznie. „To bardzo ważne, by osoby, które poświęcają się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, miały szansę na lepszą jakość życia” – podkreśliła minister Bożena Borys-Szopa.
Źródło: www