Get Adobe Flash player

Domy Pomocy Społecznej

Sprawy dotyczące postępowań z zakresu  kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej prowadzi Dział Pomocy Środowiskowej (Rejonowi pracownicy socjalni) we współpracy z  Działem Usług Opiekuńczych (Kierownik Działu).

Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej, (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekun prawny), kierowana jest przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej, położonego na terenie powiatu jeleniogórskiego, właściwego dla jej stanu zdrowia i wieku.

 

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej.


 

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach - dla przewlekle somatycznie chorych kobiet

 

liczba miejsc - 56
adres - ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary
tel. - 757182339
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  od 01.02.2018 r. - 3 223,79 zł


 

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce - dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn)

 

liczba miejsc - 60
adres - ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka
tel. - 757610237
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
średni miesięczny koszt utrzymania: od 01.02.2018 r. - 2 991,79 zł


 

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie(www.dpsjanowicewielkie.pl)


 

liczba miejsc - 91
adres - ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie
tel. - 757515212
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
średni miesięczny koszt utrzymania od 01.02.2018 r. - 3 772,13 zł


 

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie - dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni)

 

liczba miejsc - 102
adres - 58-535 Miłków 138
tel. - 757610227
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
średni miesięczny koszt utrzymania  od 01.02.2018 r. - 3 641,40 zł


 

Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta)

liczba miejsc - 63
adres - ul. Caritas 4, 58-580 Szklarska Poręba
tel. - 757172291
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od dnia 01.02.2018 r. - 3 558,14 zł

Druki zaświadczeń do umieszczenia w Domu pomocy Społecznej:

 


 

  1. Orzeczenie lekarskie - pobierz
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dot. zasadności skierowania do DPS - pobierz
  3. Zaświadczenie lekarskie zalecenia dot. DPS - pobierz
  4. Zaświadczenie lekarza psychiatry - pobierz
  5. Zaświadczenie psychologa - pobierz

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach