Get Adobe Flash player

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 12.12.2011r. podczas uroczystej konferencji mieliśmy okazję do podsumowania tegorocznej edycji projektu „Dobry kurs na sukces”, w ramach którego organizujemy kursy i szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podczas spotkania koordynator projektu – Pani Irena Kawałek przedstawiła prezentację dotychczas podjętych działań oraz plany dotyczące przyszłorocznej edycji. Dodatkowym sukcesem był fakt, że większość osób biorących udział w projekcie już w trakcie jego trwania zgłosiła podjęcie pracy. Mamy nadzieję, że uzyskane kwalifikacje przełożą się na sukces zawodowy także pozostałych uczestników „Dobrego kursu na sukces”.
Mamy przyjemność poinformować także, iż w toku kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, realizowany przez nas projekt uzyskał pierwszą a więc najlepszą z możliwych kategorii dot. oceny przeprowadzonych działań.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w przyszłorocznej edycji projektu. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo w siedzibie MOPS Kowary, pok. nr 4 (biuro projektu)

prezentacja projektu - plik

Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy

Zajęcia przeprowadzono w dniach 18.11.2011r. i 25.11.2011r. Uczestnicy podczas indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi uzyskali informacje o aktualnych ofertach pracy oraz poznali zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Omówiono także metody właściwej prezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i możliwości związane z uzyskaniem dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej.

Techniki prac remontowo – konserwatorskich z elementami recyklingu w budownictwie.

Szkolenie zawodowe odbyło w terminie od 04.10.2011r. do 25.10.2011r. Uczestnicy pod czujnym okiem szkoleniowca nabyli kwalifikacje, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. W ramach zajęć praktycznych wyremontowano pomieszczenie znajdujące się w przyziemiu naszego Ośrodka, które następnie zostanie zaadaptowane na potrzeby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kowarach.

Kurs „Prawo Jazdy kat. B”

Realizację kursu przewidziano od 15.07.2011r. do 26.10.2011r. Uczestnicy Projektu w trakcie części teoretycznej poznają zasady ruchu drogowego, dzięki którym mogą bezpiecznie doskonalić technikę jazdy podczas zajęć praktycznych.

Konserwator zieleni z elementami projektowania zieleni miejskiej

Szkolenie zawodowe, złożone z części teoretycznej (16-19.08.2011r.) i praktycznej (10-14.10.2011r.).  W ramach zajęć Uczestnicy poznali różne techniki pielęgnacji roślin oraz sporządzili ekspozycję przedstawiającą herb Kowar. Wykonaną pracą obiecały się zaopiekować Przedszkolaki z położonego w pobliżu Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach.

Kowarska Giełda Zagrosikowa

W dniu 18.06.2011r. przed siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach odbyła się I edycja  Kowarskiej Giełdy Zagrosikowej. Celem przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości oraz idei samopomocy. Była to także  świetna okazja do wspólnej promocji Projektów: „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” - realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach i oczywiście naszego - „Dobry kurs na sukces”.

Warsztaty readaptacyjne

Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne 18-19.04.2011r.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach