Get Adobe Flash player

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. plik

Akty prawne i formularze

Zarządzenie nr 1/POKL/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (z dnia 20 stycznia 2011 r.) plik

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w 2011 roku. plik 

Ankieta dla uczestników spotkania informacyjnego dot. Projektu „Dobry kurs na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w 2011r. Spotkanie w dniu 10.02.2011r. plik

Zgłoszenie dobrowolnego uczestnictwa w projekcie systemowym "Projekt systemowy OPS w zakresie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na rok 2011 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w ramach Priorytetu VII; Poddziałanie 7.1.1 EFS PO KL 2007-2013 pn. "Dobry kurs na sukces". plik

Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Dobry kurs na sukces" realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. plik

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. plik

Karta danych osobowych uczestnika projektu. plik

Kontrakt socjalny. plik

 

eu1

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach