Get Adobe Flash player

Dobry kurs na sukces

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach przystąpił do realizacji projektu  systemowego w ramach POKL pn. „Dobry kurs na sukces”.

 

 

Pierwsza edycja Projektu jest realizowana od stycznia 2011r. do grudnia 2011r.
Cele Projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2010 – 2017.

Celem głównym  jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu miasta Kowary.

Projekt zakłada następujące działania:

 1. wyjazdowy warsztat readaptacyjny (2 dni), w trakcie którego Uczestnicy Projektu zostaną objęci pomocą psychologiczno-zawodową. Oprócz zajęć warsztatowych odbędą się również zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym,
 2. realizację: 
  - szkolenia zawodowego pn.: Techniki prac remontowo konserwatorskich z elementami recyklingu w budownictwie (dla 4 osób),
  - szkolenia zawodowego pn.: Konserwator zieleni z elementami projektowania zieleni miejskiej (dla 2 osób),
  - kursu Prawa Jazdy kat. B (dla 4 osób),
 3. indywidualne warsztaty technik poszukiwania pracy.

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia warunki określone w „Regulaminie”,  w tym m.in.:

 • mieszka na terenie miasta Kowary,
 • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy  społecznej,
 • figuruje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jako osoba  bezrobotna,
 • nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym przez EFS.

Rekrutacja do udziału  w tegorocznej edycji Projektu odbyła się w terminie: 01.02.2011 r.  –  10.03.2011 r. zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Dobry kurs na sukces”. Informacje o rozpoczęciu naboru zostały zamieszczone w siedzibie tut. Ośrodka w formie plakatów oraz ulotek.

Uwaga! Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji Projektu zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji w przyszłym roku. Informacje o terminach rekrutacji zostaną zamieszczone w 2012 r. w siedzibie tut. Ośrodka w formie plakatów i ulotek oraz na stronie internetowej Projektu w zakładce „Projekt 2012r.”

Jeśli jednocześnie:

 • mieszkasz w Kowarach, 
 • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej realizowanych przez tut. Ośrodek,
 • jesteś osobą bezrobotną      

i jesteś zainteresowana/y:

 • udziałem w  bezpłatnych szkoleniach zawodowych,
 • nauczeniem się nowych technik poszukiwania pracy,
 • skorzystaniem z porad psychologa oraz doradcy zawodowego

... już teraz wypełnij krótką ankietę i napisz jakimi szkoleniami jesteś zainteresowana/y. Twoja opinia pozwoli nam optymalnie dobrać ofertę szkoleniową do przyszłorocznej edycji Projektu.

Ankiety oraz pełna informacja dot. Projektu są dostępne w siedzibie tut. Ośrodka, pok. nr 4 (Biuro Projektu). Zapraszamy!

Nie wahaj się!
 Już dziś wybierz „Dobry kurs na sukces”.

 

eu1

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zespół Projektowy i kontakt

Koordynator Projektu - Irena Kawałek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Księgowy Projektu - Danuta Żurowska
Pracownik socjalny ds. Projektu - Tomasz Przybyszewski

Biuro Projektu – pok. nr 4
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38
Rozkład czasu pracy pracownika socjalnego ds. Projektu: 9:00 - 15:00, w tym praca w terenie: 12:00 - 14:00.
Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach