Get Adobe Flash player

Informacje

Obsługę funduszu alimentacyjnego realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych

Pracownicy:

Kierownik Działu - Ewa Hamziuk
Pracownik socjalny ds. Świadczeń Rodzinnych - Teresa Szczepańska
Inspektor ds. Dłużników Alimentacyjnych - Agnieszka Brzozowska

Kontakt:

Dział Świadczeń Rodzinnych (Biuro nr 7)
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 35
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rozkład czasu pracy Działu: 7:1515:15, w tym praca w terenie: w każdy piątek w godz. 9 - 14, w tym dniu wydawawanie i przymowanie wniosków prowadzą: rejonowi pracownicy socjalni lub Sekretariat Ośrodka.

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział,
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie dokumentacji i ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie spraw do ich wyczerpania na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń realizowanych przez Dział,
 • przeprowadzanie wywiadów dla potrzeb świadczeń rodzinnych i z dłużnikami alimentacyjnymi, zgodnie z upoważnieniami w tym zakresie,
 • współpraca z komornikami sądowymi, innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji zadań Działu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej – Krajowym Rejestrem Długów w zakresie zgłaszania do Rejestru dłużników alimentacyjnych, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • współpraca z Działem Finansowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania dokumentacji i prowadzenia egzekucji administracyjnej realizowanych przez Dział świadczeń,
 • współpraca z rejonowymi pracownikami Ośrodka w sprawach indywidualnych dotyczących prowadzonych przez Dział postępowań wobec osób występujących o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział oraz w postępowaniach dotyczących dłużników alimentacyjnych,
 • posługiwanie się w czynnościach administracyjno-biurowych licencjonowanymi programami informatycznymi i systemem obsługi klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stosowanymi w Ośrodku, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przyznawane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która określa:

 • zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,
 • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego",
 • zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach