Get Adobe Flash player

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego obowiązujący od 2013 – 01-04 - pobierz
  2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  obowiązuje od 2013-01-04 - pobierz
  3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu do dodatku z tytułu urodzenia dziecka  obowiązuje od 2012-01-01- pobierz
  4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego– obowiązuje od 2013-01-04- pobierz
  5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  - obowiązuje od 2013-01-04- pobierz
  6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – obowiązuje od 2013-01-04- pobierz
  7. Oświadczenia związane z ustaleniem sytuacji dochodowej rodziny –dot. ubiegania się o świadczenia rodzinne- obowiązuje od 2013-01-04- pobierz
  8. Pozostałe oświadczenia – dot. ubiegania się o świadczenia rodzinne -  obowiązuje od 2013-01-04- pobierz

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach