Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01 lipca 2019 można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 500 + w formie elektronicznej, natomiast od dnia 01 sierpnia 2019 w formie papierowej.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

  1. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRZEPISÓW O UTRACIE I UZYSKANIU DOCHODU
  2. NOWE ZASADY USTALANIA DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
  3. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WYŁĄCZNIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
  4. NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW

- wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - pobierz

więcej informacji

 

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach