Get Adobe Flash player

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zespołem Retta”

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - załącznik nr 1 - (pdf) (doc)
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 – (pdf) (doc)
  4. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówione usługi – załącznik nr 3 – (pdf) (doc)
    Na realizację zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta)” wpłynęła 1 oferta, która spełniła określone w zapytaniu ofertowym wymogi i została wyłoniona do realizacji zadania, tj. oferta firmy:  Centrum Rehabilitacji Medycznej „Medicor”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 11,

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - załącznik nr 1 - (pdf) (doc)
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 – (pdf) (doc)
  4. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówione usługi – załącznik nr 3 - (pdf) (doc)

Na realizację zadania: “Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (autyzm)” wpłynęła 1 oferta, która spełniła określone w zapytaniu ofertowym wymogi i została wyłoniona do realizacji zadania, tj. oferta firmy: Usługi Terapeutyczne - Zuzanna Bukała z siedzibą w Jeleniej Górze.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - podanie ceny za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta) - pobierz

 


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
 
Zamawiający tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta)” rozstrzygniętego w dniu  27.01.2016 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta tj. Centrum Rehabilitacji Medycznej „Medicor”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 11, za cenę brutto wynoszącą odpowiednio:
- za 1 godz. usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej – 60,00 zł
- za 1 godz. usługi w zakresie terapii pedagogicznej – 70,00 zł
- za 1 godz. usługi terapii neurologopedycznej – 70,00 zł
 
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:
 
1. Oferta Nr 1 – UNI FUND Sp. z o.o., al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów,
2. Oferta nr 2 -  CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków,
3. Oferta nr 3 -   Centrum Rehabilitacji Medycznej „Medicor”, ul. Wiejska 11, 58-506 Jelenia Góra.

 

tab

Zapytanie ofertowe

Świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) - str.1  , str.2 , str.3


Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) wpłynęła 1 oferta, która spełniła określone w zapytaniu ofertowym wymogi i została wyłoniona do realizacji zadania, tj. oferta firmy: Usługi Terapeutyczne - Zuzanna Bukała z siedzibą w Jeleniej Górze.

Zapytanie ofertowe - Remont wentylacji grawitacyjnej

Pobierz


Informujemy ,że na w/w zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe o podanie ceny za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta). - pobierz


Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta) wpłynęła 1 oferta, która spełniła określone w zapytaniu ofertowym wymogi i została wyłoniona do realizacji zadania, tj. oferta Centrum Rehabilitacji Medycznej Medicor z siedzibą w Jeleniej Górze.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe o podanie ceny za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta). pobierz


Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (zespół Retta) wpłynęła 1 oferta. Oferent nie spełnił określonych w zapytaniu ofertowym wymogów i tym samym nie został wyłoniony do realizacji ww. usług.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe o podanie ceny za przeprowadzenie kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu pn : ”Dobry kurs na sukces” - plik


Na przeprowadzenie kursu "Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu pn. "Dobry kurs na sukces" – wpłynęło 10 ofert, które spełniły określone w zapytaniu ofertowym wymogi. Do realizacji kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe o podanie ceny za przeprowadzenie „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” w ramach projektu pn : ”Dobry kurs na sukces” - plik


Na przeprowadzenie "Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” w ramach projektu pn. "Dobry kurs na sukces" – wpłynęło 12 ofert, które spełniły określone w zapytaniu ofertowym wymogi. Do realizacji warsztatów wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę Animacji Rozwoju - Anna Grząba Lipka z siedzibą w Wałbrzychu.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe o podanie ceny za za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (autyzm). - plik


Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie (dziecku) z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) wpłynęła 1 oferta, która spełniła określone w zapytaniu ofertowym wymogi i została wyłoniona do realizacji zadania, tj. oferta Pani Dominiki Ferenc, zam. w Kowarach.

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach