Get Adobe Flash player

Zadania Działu Usług Opiekuńczych

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy w szczególności:

 • świadczenie usług opiekuńczych, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, zgodnie z zakresem określonym w decyzji przyznającej tę formę pomocy,
 • koordynowanie działań w zakresie pracy opiekunek zatrudnionych w Dziale Usług Opiekuńczych,
 • przeprowadzanie wywiadów rodzinnych środowiskowych u osób wymagających pomocy w usługach oraz dokonywanie okresowych analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Dział we współpracy z rejonowymi pracownikami socjalnymi Ośrodka,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział,
 • prowadzenie rozliczeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu integracji i uaktywniania środowiska lokalnego na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie innych spraw osób chorych i niepełnosprawnych, w tym realizowanie pracy socjalnej z tymi osobami,
 • współpraca z inspektorem ds. świadczeń w zakresie ewidencjonowania w systemie informatycznym obsługującym klientów pomocy społecznej – klientów objętych usługami opiekuńczymi, w tym również w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawach usług opiekuńczych,
 • uczestnictwo w opracowywaniu sprawozdań i planów finansowych na realizację zadań Działu we współpracy z Głównym Księgowym i Inspektorem ds. Świadczeń,
 • współuczestnictwo w opracowaniu, wdrażaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z Działem Pomocy Środowiskowej,
 • posługiwanie się w czynnościach administracyjno-biurowych licencjonowanymi programami informatycznymi stosowanymi w Ośrodku, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie,
 • kontrola merytoryczna rachunkó i faktur z zakresu zadań Działu.

Pracownicy i kontakt

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Maria Wiśniewska  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro nr 3
tel. 75 718 21 13 wewn. w poł. ton. 38
Rozkład czasu pracy Kierownika Działu:  7:15 - 15:15, w tym praca w terenie wg potrzeb.

Opiekunki:
Grażyna Cukierda
Bożena Gołębska
Małgorzata Bednarz
Joanna Paspalis
Violetta Kopytkiewicz
Marlena Kowalska

Beata Kapała

Grunin Mirela

Czas pracy opiekunek: godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze.

 

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach