Get Adobe Flash player

Akty prawne

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 9 maja 2006 r.). plik

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (z dnia 29 czerwca 2005 r.). plik

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 1 lutego 2005 r.). plik

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (z dnia 8 października 2004 r.). plik

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych (z dnia 28 grudnia 2001 r.). plik

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiad (z dnia 27 grudnia 2001 r.). plik 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (z dnia 21 czerwca 2001 r.). plik

 

Uchwała nr XXI/124/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Kowary plik

Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach